จับลอบพับได้ พื้นที่ทะเลชลบุรี
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 166

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 2 (ชลบุรี) นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ จ.ชลบุรี พบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำขนาดความกว้างประมาณ 33 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 25 ชุด วางทำการประมงอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.เมือง จ.ชลบุรี จุดพิกัด ละติจูด 13° 442' เหนือ ลองจิจูด 100° 963'  ตะวันออก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 67 (2) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ดังกล่าว และเพื่อจัดทำบันทึกตรวจยึด พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง