ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 296

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่1 (ระยอง) เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ปีที่ 20 เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน มีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน   ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง