ฟังคำพิพากษา
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 373

วันที่ 15 ธ.ค.65 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย โดยจัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์กุ้ง) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 80 คน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยมีนายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง