สนับสนุนโครงการ The Inaugural Green Summit 2022
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 78

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วย กลุ่มชุมชนบ้านปลาธนาคารปู ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการ The Inaugural Green Summit 2022 โดยนักเรียนนานาชาติ ร่วมสร้างบ้านปลา และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ณ บ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม (วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศป่าชายเลน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง