ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา เมืองพังงา
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 165

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยการจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง และเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโคกกลอย ณ ชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ 7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มีนายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นประธาน นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องเต่ามะเฟือง สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 639 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม ขวดแก้ว ตามลำดับ

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง