ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี
  • 16 ธ.ค. 2565
  • 276

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน เพชรบุรี โดย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง กลุ่มรักษ์หาดเจ้า สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 15,000 ตัว ณ ชุมชนหน้าศาลปู่ยี่ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง