กรม ทช. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4 เพชรบุรี
  • 17 ธ.ค. 2565
  • 290

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมดังกล่าว ได้พิจารณารายละเอียด รูปแบบกิจกรรมและการเตรียมสถานที่การดำเนินโครงการฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ ภายหลังการประชุม ประธาน พร้อมด้วยรองอธิบดี ทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วัดพระพุทธไสยาสน์ เพื่อวางแผนการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
สำหรับภายในงานได้รวบรวมความน่าสนใจทั้งเรื่องสาระวิชาการ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด ทส. กิจกรรมคลินิก ทส. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การฉายภาพยนตร์ที่สื่อถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ของแจกต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ทช. ยังมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งบูธนิทรรศการมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และป่าชายเลน ตลอดจนสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมได้เยี่ยมชมตลอดงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง