สำรวจปะการังเกาะหมา กระบี่
  • 17 ธ.ค. 2565
  • 264

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะหมา จ.กระบี่ ผลการสำรวจพบสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังสีน้ำเงิน (Heliopora coerulea) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) และปะการังโขด (Porites spp.) ตัวอ่อนปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำและปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (Pomacentrus moluccensis) และปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง (Abudefduf vaigiensis) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่น ได้แก่ เม่นทะเลชนิด Echinotrix calamaris ปลิงทะเลชนิด Holothuria atra ดาวทะเลชนิด Linckia laevigata และหอยมือเสือชนิด Tridacna crocea นอกจากนี้ พบขยะประเภทเศษเชือกคลุมปะการังบางส่วน และพบยางรถยนต์ และขวดแก้วบริเวณแนวปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง