สำรวจสถานภาพแนวปะการังหมู่เกาะสีชัง
  • 17 ธ.ค. 2565
  • 255

วันที่  13-16 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี การสำรวจพบแนวปะการังมีลักษณะเป็นหย่อมปะการังกระจายตัวบนโขดหินและพื้นทราย มีเพียงเกาะค้างคาวที่มีปะการังหนาแน่น ทั่วไปอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง - สมบูรณ์ดี ปะการังชนิด เด่นได้แก่ ปะการังโขด (Porites) และปะการังจาน (turbinaria) สัตว์ในแนวปะการังที่พบเด่น เช่น เม่นทะเล ปลาสลิดหิน และปลาสลิดทะเลตัวอ่อนปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังม้าลาย (Oulastrea) และปะการังโขด (Porites) ขยะตกค้างในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่ คือ ขวดแก้ว เชือก เอ็น โดยพบมากที่สุดที่บริเวณเกาะอ่าวถ้ำพัง    

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง