พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก ไม่พบผู้กระทำผิด
  • 17 ธ.ค. 2565
  • 65

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) สนธิกำลังกับ ทสจ.สฎ. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. 11 (กงตาก) ตำรวจ กก.5 บก.ปทส. ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อบต.คลองฉนาก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก ลงพื้นที่ตรวจตามแผนบินป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ บริเวณป่าชายเลน หมู่ 6 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบพื้นที่ถูกไถปรับล้มต้นไม้ด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ สังเกตได้จากร่องรอยรถตีนตะขาบ มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โค่นล้มกระจายทั่วบริเวณ ยกเว้นไม้ขนาดใหญ่บางส่วนไว้ ได้แก่ ลำพู  แสม เป็นต้น พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และวันที่  22 สิงหาคม  2543 จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ จำนวนเนื้อที่ 117.20 ไร่ ค่าเสียหาย 13,868,276 บาท ฐานความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484  มาตรา54(30)  จึงได้นำเรื่องราวร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ตามปจว.ข้อ 17 เวลา 14.50 น. คดีที่ 2556/2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง