ร่วมกิจกรรม พายเรือเพื่อบางปะกง
  • 19 ธ.ค. 2565
  • 46

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมพิธีปิดกิจกรรม พายเรือเพื่อบางปะกง ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปิด จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ปัญหาปากแม่น้ำ อ่าวไทย โลกร้อนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมนำเรือฉลามขาว 119 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 11-18 ธันวาคม 2565 มีการพายเรือเก็บขยะต้นน้ำแม่น้ำบางปะกงถึงอ่าวไทย ได้ปริมาณขยะทั้งหมด 2,428.1 กิโลกรัม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำบางปะกง ประสานความร่วมมือทุกภาคที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย และปัญหาอื่นๆของแม่น้ำบางปะกง และสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม