พายทะลุปอด sup board @ป่ากลางเมืองระยอง
  • 19 ธ.ค. 2565
  • 390

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักประมงจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง และหน่วยงานภาคเอกชน จัดกิจกรรมพายทะลุปอด sup board @ป่ากลางเมืองระยอง ณ พื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำอัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการพาย sup board เป็นขบวนยาวที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ทั้งนี้ได้มีการนำเจ้าหน้าที่พร้อมเรือร่วมปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง