เก็บขยะตกค้างพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน
  • 18 ธ.ค. 2565
  • 223

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือทรัพยากร ฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ ปากร่องแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,252 กก. และดำเนินคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) พลาสติกอื่น ๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง