ตรวจสอบการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำสมุทรสงคราม
  • 17 ธ.ค. 2565
  • 151

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมลงพื้นที่และร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จ.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตฯ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เพื่อพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 1 โครงการ ผลการตรวจสอบไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง