กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy ไม่ให้ ไม่รับ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  • 20 ธ.ค. 2565
  • 367

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชร์สุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ ได้มีผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ ปลัด ทส. ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม พร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง