กรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  • 20 ธ.ค. 2565
  • 210

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในโอกาสนี้ ปลัด ทส. มอบข้อคิดในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำให้เยาวชนไทยตื่นตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. กำหนดจัดกิจกรรมและชื่อตรีมงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สื่อออกมาในแนวทางรณรงค์ลดโลกร้อนและคิดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดให้จัดในพื้นที่เดียวกันและไม่แบ่งแยกหน่วยงาน ตามนโยบาย "ทส. หนึ่งเดียว" ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง