ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ จ.ภูเก็ต
  • 20 ธ.ค. 2565
  • 151

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองทุน กยศ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดภูเก็ต โครงการ 1 ล้านต้น 1 ล้านความดี โดยปลูกเสริมป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 1,000 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองทุน กยศ. เจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลาม จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก คณะครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ประมาณ 300 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง