ติดตามการรับแจ้งเหตุ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362
  • 20 ธ.ค. 2565
  • 129

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ประสานขั้นตอนการทำงานร่วมกับกองป้องกันและปราบปราม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดชุดเฉพาะกิจเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 214 ,101 และเรือยางเครื่องติดท้าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามหนังสือแบบรายงานและติดตามการรับแจ้งเหตุ “สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362” รหัส 66-03-010 ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง การลักลอบทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณบ้านท่าโสม ม.1 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยประสานเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าโสม” ซึ่งร่วมเฝ้าระวังแจ้งข่าวการทำประมงผิดกฎหมาย ได้ออกปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 โดยในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 ได้มีการหาข่าว ติดตาม เฝ้าระวัง และออกปฏิบัติการในช่วงเวลา 18.00 น. -05.00 น. ไม่พบผู้กระทำผิด ทั้งนี้ชุดปฏิบัติงาน ดังกล่าว ยังคงติดตาม ปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ รายละเอียดผลการปฏิบัติจะรายงานเพื่อทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง