เต่ากระเกยตื้นหาดทรายแก้ว
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 135

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งจากคุณศรันย์ เรืองดุก ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณหาดทรายแก้ว ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่ากระมีชีวิต ไม่ทราบเพศ สภาพค่อนข้างแข็งแรง จึงได้ทำการขนย้ายเต่าทะเลมาทำการรักษาและฟื้นฟูร่างกายก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง