สำรวจชายฝั่งหาดทรายแก้ว
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 239

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งโดยการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือน ส.ค. 2565) พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ชายฝั่งบริเวณนี้ เริ่มมีตะกอนทรายสะสมตัวมากขึ้น ทั้งนี้ กอช. จะดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณนี้เพื่อหาแนวการบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง