ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 253

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day  เพื่อร่วมพลังจิตอาสาชาวกระบี่ให้รักษาความสะอาดและขับเคลื่อนนโยบาย กระบี่สะอาด ตามหลักการ 3 ช:ใช้น้อย ใช้ช้ำ นำกลับมาใหม่ และหลักการ ประชารัฐ และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร ณ บริเวณมัสยิดทรายขาว หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง