ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 53

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day  เพื่อร่วมพลังจิตอาสาชาวกระบี่ให้รักษาความสะอาดและขับเคลื่อนนโยบาย กระบี่สะอาด ตามหลักการ 3 ช:ใช้น้อย ใช้ช้ำ นำกลับมาใหม่ และหลักการ ประชารัฐ และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร ณ บริเวณมัสยิดทรายขาว หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม