กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ครั้งที่ 4 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
  • 21 ธ.ค. 2565
  • 308

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ครั้งที่ 4 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมของการจัดงานฯ ตามรูปแบบกำหนดการของงาน และผังการแสดงนิทรรศการ และการจัดเตรียมสถานที่ หัวข้อและรูปแบบกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด ทส. เพื่อความเรียบร้อยก่อนการจัดงานในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง