เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต พื้นที่บ้านม่วงงาม จ.สงขลา
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 89

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนายสนิท หนุดพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ว่าพบเต่ามีชีวิตติดอวนในทะเล จึงได้นำมาพักไว้ในพื้นที่บ้านม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ศวทล. ทราบ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากพร้อมทีมสัตวแพทย์ได้ทำการเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าหญ้า (Olive ridley turtle ; Lepidochelys olivacea ) เพศเมีย ขนาดกระดองยาว 63 ซม. กว้าง 62 ซม. น้ำหนัก 24 กก. สภาพร่างกายแข็งแรง พบบาดแผลบริเวณคอด้านซ้าย โคนขาหน้าข้างขวา และกระดองบริเวณท้องด้านขวา จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษาและพักฟื้น ก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง