กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามผลการดำเนินคดีของการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ ศปพ.ทช.
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 221

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้นายรัชชัย พรพา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องกันและปราบปราม นายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบการสรุปผลสถิติคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2566 พร้อมผลการบินตามแผนปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทางทางทะเลและชายฝั่ง รอบเดือนธันวาคม 2565 (วันที่ 8 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และระนอง อีกทั้งรายงานแผนและผลการดำเนินงานปัจจุบันภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 - 10 ภายใต้ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำถึงเรื่องลงพื้นที่การเข้าจับกุม ต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนธิกำลัง และต้องมีหมายค้น หมายแจ้งจับกุม การบังคับคดีที่ชัดเจน รัดกุมรอบคอบ และระมัดระวังความปลอดภ้ย ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อในการดำเนินคดีเป็นไปตามกรอบปฏิบัติและแนวทางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง