ติดตามสถานภาพชายฝั่งสงขลา
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 187

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา อยู่ในระบบหาดชลาทัศน์ พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูลมมรสุม ระยะทาง 150 เมตร มีการกัดเซาะจากถุงใยสังเคราะห์บรรจุทราย เข้ามาในแผ่นดินประมาณ 15 เมตร ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาด พร้อมทั้งทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามและบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งอยู่ในระบบหาดสะกอม พบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไปทางทิศเหนือมีการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 620 เมตร ทำให้ชายหาดมีความลาดชัน ปรากฏเป็นลักษณะเป็นหน้าผา มีการกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดินเกือบถึงถนน ส่งผลกระทบทำให้ต้นสนล้มตาย กีดขวางบริเวณชายหาดจำนวนมาก และเกิดการสูญเสียหาดทราย อีกทั้งมีการชำรุดผุพังเสียหายของโครงสร้างบนลานอเนกประสงค์ สาเหตุเกิดจากคลื่นลมมรสุมที่เข้ามากระทบโครงสร้างฯ ทำให้เกิดการกระโจมของคลื่น ส่งผลให้เกิดการชำรุดของฐานรองของโครงสร้างฯ เศษหิน และแผ่นปูพื้นทางเดินแตกกระจาย พังเสียหายตลอดแนวโครงสร้างฯ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวม เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง