กรม ทช. จัดประชุมหารือแนวทางการใช้พื้นที่การปฏิบัติงานของกรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 194

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นประธานการประชุมหารือถึงแนวทางการใช้พื้นที่การปฏิบัติงานของกรม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้พื้นที่การปฏิบัติงานของกรม จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนจัดการที่ดิน กองการต่างประเทศ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง