เก็บขยะพลาสติกเพื่อทะเลไทยยั่งยืน
  • 22 ธ.ค. 2565
  • 189

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กรม ทช.โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เก็บขยะพลาสติกเพื่อทะเลไทยยั่งยืน จัดโดย บริษัท มูบาลาดา เอ็นเนอร์ยี่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน สมาคมชาวประมงหัวหิน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหัวหิน ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ณ สะพานปลาหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การปลูกจิตสำนึก ให้อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง