เต่าทะเลวางไข่เพิ่ม พื้นที่พังงา
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 156

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่6 (พังงา) ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านทุ่งดาบ เรื่องพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 2 รัง บริเวณชายหาดบ้านทุ่งดาบ หมู่ที่ 1 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา จึงร่วมกันเข้าไปตรวจสอบ ร่องรอยที่ 1 พิกัด 417431 E  999092 N ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าทะเลที่ระดับความลึก 50 เซ็นติเมตร ขนาดของไข่ 4 เซ็นติเมตร และร่องรอยที่ 2 พิกัด 417417 E 999122 N ทำการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าทะเลที่ระดับความลึก 70 เซ็นติเมตร ขนาดของไข่ 4 เซ็นติเมตร  ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฎว่าไม่อยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ทำการกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย และร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเฝ้าดูแลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง