ติดตามสถานภาพชายฝั่งสงขลา
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 429

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม และหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา อยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา  ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมและคลื่นลมแรง จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ 197 ม. มีการกัดเซาะจากกล่องกระชุหิน เข้ามาในแผ่นดินประมาณ 3 ม. ส่งผลกระทบทำให้ต้นสนบริเวณชายหาดล้มตายและเกิดการสูญเสียตะกอนทรายชายหาด และพื้นที่ชายฝั่งบริเวณหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค พบว่าบริเวณจุดสิ้นสุดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไปทางทิศเหนือมีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ระยะทางประมาณ 565 ม. ส่งผลกระทบทำให้ต้นสนล้มตายจำนวนหลายต้น เสาไฟฟ้า และถนนเลียบชายฝั่งทะเลพังเสียหาย อีกทั้งมีการชำรุดผุพังของโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล สาเหตุเกิดจากคลื่นลมมรสุมที่เข้ามาปะทะโครงสร้างฯ เกิดการกระโจมของคลื่น ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง การพัดพาตะกอนทราย และการชำรุดของฐานรองของโครงสร้างฯ และแผ่นปูพื้นทางเดินแตกกระจาย พังเสียหายบริเวณด้านหลังโครงสร้างฯ ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับช่วงหลังมรสุม สำหรับประเมินสถานภาพชายฝั่งอีกครั้ง เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง