สำรวจความลึกท้องน้ำภูเก็ต
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 353

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดปากพระ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อหาความลึกท้องน้ำโดยใช้เรือสำรวจอัตโนมัติร่วมกับเครื่องหยั่งน้ำแบบความถี่เดียว โดยมีเป้าหมายในการสำรวจรวมทั้งหมด 39 แนว แบ่งออกเป็นแนวขนานกับชายฝั่ง 5 แนว แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง 34 แนว แต่ละแนวสำรวจมีระยะห่างระหว่างแนว 40 - 50 ม. ในการดำเนินงานครั้งนี้สามารถสำรวจได้จำนวน 26 แนว คงเหลืออีก 13 แนว ผลการสำรวจพบตลอดระยะทางการสำรวจความยาวของแนวสำรวจรวม 7.26 กม. บริเวณนอกชายฝั่ง มีความลึกมากที่สุด -14.94 ม. และมีความลึกน้อยที่สุดประมาณ 0.07 ม. ทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปจัดทำแผนที่ความลึกท้องน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง