เก็บขยะชายหาดป่าตอง
  • 23 ธ.ค. 2565
  • 227

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง หน่วยงานราชการ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ภาคเอกชน คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา เครือข่าย ทสม. และเครือข่าย อสทล. เข้าร่วมรณรงค์เก็บขยะชายหาด ภายใต้กิจกรรม ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมเป็นการต่อเนื่อง 5 ปี ณ สวนสาธารณะโลมา (ลานโลมา) หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมี นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.ทสจ. ภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยว และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง