ช่วยเหลือวาฬบรูด้า ว่ายวนอยู่บริเวณปากคลองอ่าวกุดจ.ตราด
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 285

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก พบวาฬขนาดใหญ่ว่ายวนอยู่บริเวณปากคลองอ่าวกุด ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด จากการตรวจสอบพบเป็นวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) ขนาดความยาวประมาณ 10-12 เมตร อยู่ในช่วงอายุโตเต็มวัย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีร่างกายซูบผอม (body condition score 1/3) ผิวหนังพบความผิดปกติ Tattoo like lesion ตลอดแนวลำตัว พบแผลสดบริเวณโคนคีบหลัง และปลายหางด้านซ้าย เป็นแผลที่ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิต อัตราการหายใจนับได้ 1-3 ครั้งต่อ 5 นาที หายใจได้แรงและเร็วปกติ ทั้งนี้พฤติกรรมส่วนใหญ่มีการว่ายวนอยู่กับที่ และว่ายตรงไปด้านหน้า ไม่พบพฤติกรรมการกินที่ผิวน้ำ อย่างไรก็ตามสามารถผลักดันวาฬให้ออกจากแนวป่าชายเลน แปลงหอยแมลงภู่และแนวเครื่องมือประมง เข้าสู่ร่องน้ำลึกบริเวณเกาะช้างได้สำเร็จ หลังจากเฝ้าดูระยะเวลาหนึ่ง พบวาฬยังคงมีพฤติกรรมว่ายวนไปมา แต่เนื่องจากวาฬยังว่ายน้ำและดำน้ำได้นาน จึงใช้การเฝ้าระวังจากเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ในการติดตามวาฬต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง