พบแมงกะพรุนหัวขวด Physalia sp. บริเวณพื้นที่หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 293

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สำรวจแมงกะพรุนพิษบริเวณพื้นที่หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบแมงกะพรุนหัวขวด Physalia sp. ความหนาแน่นประมาณ 2 ตัว/100 เมตร จึงได้แจ้งเตือนอันตรายให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ระมัดระวังการสัมผัสพิษของแมงกะพรุน พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล หากได้รับบาดเจ็บจากแมงกะพรุนชนิดดังกล่าวให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 วินาที ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตามอาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง