สำรวจความลึกท้องน้ำในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณหาดปากพระ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 274

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่หาดปากพระ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อหาความลึกท้องน้ำในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือน พ.ย. - ม.ค.) โดยใช้เรือสำรวจอัตโนมัติร่วมกับเครื่องหยั่งน้ำแบบความถี่เดียว เป้าหมายในการสำรวจรวมทั้งหมด 39 แนว แบ่งออกเป็นแนวขนานกับชายฝั่ง 5 แนว แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง 34 แนว แต่ละแนวสำรวจ มีระยะห่างระหว่างแนว 40 - 50 ม. ในการดำเนินงานครั้งนี้สามารถสำรวจได้ครบถ้วนรวม 39 แนวสำรวจ ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมพบว่า บริเวณนอกชายฝั่ง มีความลึกมากที่สุด -14.86 ม. และมีความลึกน้อยที่สุดประมาณ 0.20 ม. ทั้งนี้ จะนำผลการสำรวจที่ได้ไปจัดทำแผนที่ความลึกท้องน้ำเปรียบเทียบระหว่างช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง