ปิดประกาศคำสั่งให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 293

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ท.ช. ที่ 1 ปิดประกาศคำสั่งให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 17  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 คำสั่ง ในกรณีที่ตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลน เนื้อที่ 12-0-40 ไร่ โดยไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บริเวณที่เกิดเหตุป่าชายเลนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด ซึ่งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง