ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่ง พร้อมทั้งร่วมจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและจากทุ่นดักขยะ บริเวณหน้าวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 169

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ท.ช.ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่ง กลุ่มชุมชนชายฝั่งวัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและจากทุ่นดักขยะ (BOOM) บริเวณหน้าวัดจากแดง ได้ขยะรวมทั้งสิ้น 50 กิโลกรัม ขยะที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว ขยะทั่วไป และกล่องโฟม โดยขยะที่จัดเก็บได้ทางวัดจากแดงจะนำไปรีไซเคิล นำไปทำปุ๋ยหมัก และส่วนที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง