สำรวจเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก และตัวอย่างก้อนน้ำมัน (Tarball) พื้นที่ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช
  • 24 ธ.ค. 2565
  • 102

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในดินตะกอน และตัวอย่างก้อนน้ำมัน (Tarball) เพื่อศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติก และก้อนน้ำมันที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่าวทุ่งมหา หาดทรายรี จังหวัดชุมพร หาดสำเร็จ หาดนางกำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 6 สถานี ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง