สำรวจความลึกท้องน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือท่าฉัตรชัยไชย จ.ภูเก็ต โดยใช้เรือสำรวจอัตโนมัติร่วมกับเครื่องหยั่งน้ำแบบความถี่เดียว
  • 25 ธ.ค. 2565
  • 205

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่าฉัตรชัยไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อหาความลึกท้องน้ำในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือน พ.ย. - ม.ค.) โดยใช้เรือสำรวจอัตโนมัติร่วมกับเครื่องหยั่งน้ำแบบความถี่เดียว  เป้าหมายในการสำรวจรวมทั้งหมด 33 แนว แบ่งออกเป็นแนวขนานกับชายฝั่งสำรวจครั้งละ 10 แนว แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง 23 แนว  แต่ละแนวสำรวจ มีระยะห่างระหว่างแนว 40 ม. ในการดำเนินงานครั้งนี้สามารถสำรวจได้ทั้งสิ้น 16 แนว คงเหลืออีกจำนวน 17 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บริเวณนอกชายฝั่ง มีความลึกมากที่สุด -15.85 ม. และมีความลึกน้อยที่สุดประมาณ -8.14 ม. ทั้งนี้ จะนำผลการสำรวจที่ได้ไปจัดทำแผนที่ความลึกท้องน้ำเปรียบเทียบระหว่างช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง