ลาดตระเวนศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา พบเต่ามะเฟืองวางไข่ จำนวน 148 ฟอง
  • 25 ธ.ค. 2565
  • 162

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 เดินลาดตระเวนชายหาด(เดินเต่า) พบเต่ามะเฟืองกำลังเดินลงสู่ทะเล หลังจากวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณชายหาดนาเกลือ พิกัด 421046 E 908044 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศเหนือ 700 เมตร) ตรวจวัดขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ทำการขุดค้นหาจนพบ ตรวจสอบแล้วอยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึง จึงย้ายไข่ไปฟักที่คอกกั้นฟักไข่ ศูนย์เฝ้าระวังฯ และตรวจนับได้ไข่ทั้งหมดจำนวน 148 ฟอง(ไข่ดี 126 ฟอง ไข่ลม 22 ฟอง)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง