กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติปี 65 ภายใต้แนวคิด “Save World Save Wildlife” การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย
  • 26 ธ.ค. 2565
  • 148

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก “Save World Save Wildlife” เพื่อให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัย
ทั้งนี้ ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า การแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า กรณีทำหมันลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมส์ รับของรางวัลมากมาย รวมถึงสามารถร่วมชมและร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในวันและเวลาเดียวกันด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง