เต่าทะเลเกยตื้นเกาะสีชัง
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 189

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากคุณประสพชัย ศรีเขื่อนแก้ว อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เรื่องพบเต่าทะเลเกยตื้น จึงได้นำมาพักไว้ที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตัว ดังนี้ 
- ตัวที่ 1 พบบริเวณเกาะสัมปะยื้อ ต.เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง เป็น เต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas )  ขนาดกระดอง กว้าง 51 ซม. ยาว 52 ซม. น้ำหนัก 13.3 kg เพศเมีย อายุประมาณ  3-5 ปี ไม่พบรหัสไมโครชิพ สภาพ อ่อนแรง พบตะไคร่เกาะทั่วตัว ไม่พบบาดแผล
- ตัวที่ 2 พบบริเวณกลางทะเลเกาะสีชัง ต.เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  เป็น เต่ากระ (Hawksbill turtle: Eretmochelys imbricata ) ขนาดกระดองกว้าง 32.5 ซม.ยาว 36 ซม.น้ำหนัก 4.9 kg. ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ 2 ปี ไม่พบเลขรหัสไมโครชิพ พบบาดแผลจากการโดนกัดที่ขาทั้งสองข้าง
สถานะ : ทำการรักษาพักฟื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เมื่อพักฟื้นหายเป็นปกติแล้วจะพิจารณาปล่อยสู่ธรรมชาติเป็นลำดับถัดไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง