อธิบดีกรมทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมแผนพัฒนาเครือข่ายชุมชนชายฝั่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 254

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 อธิบดีอรรถพล เจริญชันษา ร่วมพบปะและร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายชุมชนชายฝั่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอันดามัน โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนชายฝั่ง และภาคีองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลฝั่งอันดามัน เข้าร่วมประมาณ 130 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช.จังหวัด 6 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย จ.พังงา 
ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาส่งเสริมเครือข่ายชุมชนเสนอในเรื่องต่างๆ พร้อมกับชี้แจงให้แนวทางดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเน้นย้ำในประเด็นป่าชายเลนชุมชนกับแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเล ตลอดจนความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ โดยต่อไปให้เน้นการใช้กลไกของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเป็นสำคัญ อีกทั้งการใช้ช่องทางต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ รวมถึงรับข้อเสนอจากชุมชนเกี่ยวกับประเด็นพิจารณาการแก้ไขกฎหมาย ทช. และรับปัญหาต่างๆ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม ทช. โดยเร็ว พร้อมทั้งจะร่วมกันติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง