ร่วมจัดวางทุ่นแพลอยน้้ำเกาะลันตา
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 270

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) เข้าร่วมการจัดวางทุ่นแพลอยน้ำ บริเวณชายหาดบ้านคลองโตบ ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมีนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาประชาชน และชาวประมงพื้นบ้าน รวม 150 คน วัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ใช้สำหรับจอดเรือเพื่อการท่องเที่ยว ขนถ่ายลำเลียงสัตว์น้ำ หลบคลื่นลม ของเรือประมงพื้นบ้าน และป้องกันการทิ้งสมอเรือบนแนวปะการังธรรมชาติ ซึ่งการจัดวางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมืออย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง