ร่วมจัดนิทรรศการ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 71

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จัดโดยสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ สวนสัตว์สงขลา อ.สงขลา จ.สงขลา โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และนักท่องเที่ยว ได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างมีความสุข

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง