สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลกระบี่
  • 27 ธ.ค. 2565
  • 226

วันที่ 21-26 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ทำการออกสำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect และ Spot check บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบริเวณกลุ่มเกาะศรีบอยา (เกาะศรีบอยาด้านตะวันตก เกาะโต๊ะลังด้านตะวันออก เกาะปูด้านเหนือ และเกาะปูด้านตะวันออก) จ.กระบี่ ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเลในพื้นที่หญ้าทะเลรวมทั้งหมด 17,842 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมดที่มีการแพร่กระจายในเขตทะเลอันดามันทั้ง 12 ชนิด หญ้าทะเลชนิดเด่น ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน และหญ้าชะเงาเต่า สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนเปลือกหอยถึงทรายปนโคลน สำหรับสัตว์น้ำชนิดเด่นที่พบบริเวณแหล่งหญ้าทะเล คือ ดาวทะเลชนิด Pentaster obtusatus, Protoreaster nodosus และ Astropecten bengalensis (ดาวทรายตีนกา) ปลิงดำชนิด Holothuria atra และ Holothuria leucospilota หอยซองพลู (Pinna bicolor) นอกจากนี้พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนกระจายตัวบริเวณเกาะปูด้านเหนือ ขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่ คือ ถุงและขวดพลาสติก ขวดแก้ว และเศษอวน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง