เต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต พื้นที่หาดแสนสุข อ.สทิงพระ จ.สงขลา
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 307

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง ได้รับแจ้งจากนางสุกัญญา มะหมุด ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบเต่ามีชีวิตติดอวนในทะเล จึงได้นำมาพักไว้ในบริเวณหาดแสนสุข ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ  (Green sea turtle: Chelonia mydas) ไม่ทราบเพศ ขนาดกระดองยาว 29 ซม. กว้าง 27 ซม. น้ำหนัก 2 กก. สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ พบบาดแผล 2 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณโคนขาหน้าซ้าย และโคนขาหน้าขวา จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายัง ศวทล. เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดก่อนทำการดูแลรักษา และพักฟื้นก่อนปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง