น้ำมันดีเซลรั่วไหลจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยจมกลางทะเล
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 258

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ประเมินทรัพยากรบริเวณจ.ชุมพร ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยจมลงกลางทะเล พบว่าแนวปะการังแบ่งเป็น 2 พื้นที่  คือ แนวปะการังชายฝั่ง  ตั้งแต่แหลมสะพลี แหลมโพธิ์แบะ ถึงแหลมคอกวาง รวมพื้นที่ 1,659 ไร่ ห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 80-90 กิโลเมตร และแนวปะการังพื้นที่เกาะ  ตั้งแต่ หมู่เกาะเกาะง่าม จนถึง เกาะทองหลาง  พื้นที่รวม 2,015 ไร่ โดยห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 90-115 กิโลเมตร สำหรับทรัพยากรหญ้าทะเล คือบริเวณบ้านอ่าวทุ่งคา-สวี  พื้นที่รวม 8,355 ไร่ โดยห่างจากจุดเกิดเหตุ ประมาณ 120 กิโลเมตร  และดำเนินการติดตามตรวจสอบคราบน้ำมัน บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น หาดคอสน หาดทรายรีชุมพร และอ่าวทุ่งมะขาม จังหวัดชุมพร และประสานเครือข่ายบริเวณบ้านบ่อคา อ.สวี และปากน้ำตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เพื่อเฝ้าระวัง จากการตรวจสอบเบื้องต้น และสอบถามเครือข่ายไม่พบคราบน้ำมันในบริเวณดังกล่าว คาดว่าเนื่องจากน้ำมันที่รั่วไหลเป็นน้ำมันดีเซล ซึ่งสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ จากนั้นจึงได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในห้องปฏิบัติการต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง