สำรวจสถานภาพชายฝั่งหาดแพรกเมือง
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 85

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง บริเวณพื้นที่หาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก – แหลมสมิหลา จากการสำรวจพบว่าหาดแพรกเมือง ชายหาดมีลักษณะเป็นหาดทรายมีความสมดุล พบการสะสมตัวของตะกอนทรายเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้หาดทรายมีความกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นปากแม่น้ำแพรกเมือง จำนวน 1 คู่ สำหรับการเข้าออกของเรือประมง บริเวณทางด้านทิศเหนือของหาดแพรกเมือง อีกทั้งหาดแพรกเมืองมีการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะในการท่องเที่ยวชายหาด และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี 2566 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง