ปล่อยพันธุ์ปูม้าถวายเป็นพระราชกุศล
  • 28 ธ.ค. 2565
  • 162

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ นายวิรชัช เจ๊ะเหล็ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร เทศบาลตำบลเกาะเพชร ผู้ใหญ่บ้านเกาะเพชร ประมงอำเภอหัวไทร หน่วยป้องกันและปราบรามประมงทะเลปากพนัง โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น และชุมชนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธ์ุปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณปากร่องน้ำคลองสวนสน ม.9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง